Vedecko-výskumné projekty riešené pracovníkmi ústavu

Dĺžka projektu Číslo projektu Názov projektu Zodpovedný pracovník
2019 - 2022 824964 DIH² - A Network of Robotics DIHs for Agile Production
2018 - 2022 APVV-17-0116 Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov
2019 - 2022 313012P386 Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby
2019 - 2021 1/0754/19 Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov
2018 - 2020 APVV-17-0214 Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu
2017 - 2020 APVV-16-0006 Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0
2016 - 2019 1/0475/16 Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitosti
2019 VUIvORR Využitie umelej inteligencie v oblasti riadenia robotov
2017 - 2019 1/0752/17 Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí
2019 IRALP Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí
2019 2018et015 Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre
2018 Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
2015 - 2018 2015-10871/33302 Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin
2016 - 2018 1/0065/16 Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí
2015 - 2018 0691/2015 Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami
2018 2017et005 Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre
2014 - 2017 1/0276/14 Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov
2016 - 2017 DAAD Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
2017 Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov
2015 - 2017 APVV-14-0894 Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov
2014 - 2016 010STU-4/2014 Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach
2014 - 2016 003STU-4/2014 Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu
2016 Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov
2016 Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot
2012 - 2015 1/1241/12 Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia
2012 - 2015 APVV-0539-11 Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou
2014 - 2015 ITMS 26240120038 Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií
2012 - 2015 1/2256/12 Moderné metódy sieťového riadenia
2013 - 2015 APVV-0504-12 Riadiace systémy pre energolúčové CNC rezacie centrá
2015 2014et004 ClouDiaDAQ (Diabetic Data Acquisition via Cloud)
2013 - 2015 1/0178/13 Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory
2015 2014et013 Lokalizovanie kvadrokoptéry pomocou vizuálneho systému
2014 Gyroskopické zavesenie kamery
2010 - 2014 IMTS 26240220033 AUTOWELDLINK – Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí
2011 - 2014 1-0177-11 Inteligentná navigácia servisného robota
2011 - 2014 ITMS 26240220072 Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
2014 Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom
2011 - 2014 APVV-0261-10 Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
2011 - 2014 APVV-0523-10 Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii - Čiastková úloha FEI: Modelovanie regulácie krvného tlaku
2011 - 2014 APVV-0513-10 Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou
2011 - 2014 APVV-0211-10 Pokročilé metódy decentralizovného riadenia pre sieťové riadenie procesov
2014 Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry
2013 2013et008 Guľový prieskumný záchranársky robot
2010 - 2013 Weldtech Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie
2009 - 2013 CENTROBOT OPCS SK - AT Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky
2012 - 2013 SK-FR-0013-11 PA-NCS - Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov
2011 - 2013 1/1105/11 Robustné hybridné systémy riadenia
2012 - 2013 7210 Kontrola chýbajúcich skrutiek na zadnom kryte
2013 2013et019 Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy
2011 - 2013 032STU-4/2011 Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov
2012 - 2013 SK-BG-0035-10 Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy
2011 - 2013 Kód ITMS: 26240220060 Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva a ochranu  majetku. SMART mechatronické systémy
2013 2013et004 DiaDAQ
2013 2013et030 Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov
2012 - 2013 Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera
2012 - 2013 Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia
2012 - 2013 Vývoj 1-DOF haptického zariadenia
2009 - 2012 1/0656/09 Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácia na riadenie lietajúcich robotov
2011 - 2012 RSR Riadenie servisného robota
2009 - 2012 1/0690/09 Optimalizácia riadenia mechatronického systému
2011 - 2012 Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty
2010 - 2011 1/0592/10 Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie
2010 - 2011 1/0369/10 Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie
2010 - 2011 006-005TUKE-4/2010 Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov
2009 - 2011 3/7307/09 Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách
2009 - 2011 1/0544/09 Moderné metódy riadenia priemyselných procesov
2009 - 2011 3/7245/09 Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií
2009 - 2011 VMSP-P-0004-09 Inteligentné riadenie servisného robota
2009 - 2011 VMSP-P-0030-09 Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík
2009 - 2011 NIL - I - 007 - d Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (ECAC)
2009 - 2010 VMSP-P-0155-09 Merací systém pre spojkové obloženia
2008 - 2010 LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022 Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum
2009 - 2010 VMSP-P-0059-09 Univerzálny modulárny priemyselný počítač
2008 - 2010 APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
2007 - 2009 3/5179/07 Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB)
2007 - 2009 3/5201/07 Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika.
2006 - 2009 LPP-0127-06 Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie
2006 - 2009 APVV-99-045805 Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie
2008 - 2009 135375-LLP-2007-NL-KA4MP E-xcellence + Cross sectoral valorisation
2006 - 2008 1/3089/06 Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnych systémov
2007 - 2008 SK-BUL-0005-06 (MODCONT) Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni
2006 - 2008 3/4196/06 Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi
2007 - 2008 aug.06 Autonomous Airships
2006 - 2008 APVV-99-031205 Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania
2008 SUSPP-0007-07 Inteligentné systémy
2006 - 2008 11230220525 Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
2006 - 2008 1/3841/06 Riadenie zložitých systémov
2006 - 2008 1/3120/06 Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov
2006 - 2008 1/3100/06 Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov (IPMANS)
2004 - 2008 13120120100 Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie
2006 - 2008 13120120287 Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
2006 - 2008 13120200115 Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR
2005 - 2007 3/3121/05 Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov
2005 - 2007 APVT-20-031404 Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE)
2005 - 2007 3/3075/05 Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania
2004 - 2007 2004 Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots
2007 5_c Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI
2005 - 2007 APVV-99-P05305 Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov
2005 - 2007 APVT-20-020904 Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo
2006 - 2007 júl.05 Vizuálne navádzanie robotického ramena na mobilnej platforme
2005 - 2007 APVV-99-P05005 Malý meteorologický radar – MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov.
2005 - 2007 APVT-99-P02305 Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna.
2006 - 2007 5 c Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI
2005 - 2007 DK/05/B/F/PP-145517 Bezpečnosť strojov
2004 - 2006 3/2041/04 Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy
2005 - 2006 APVV-99-022604 Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov
2004 - 2006 3/2399/04 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára
2004 - 2006 3/2411/04 Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie
2003 - 2006 2003 Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie
2003 - 2005 CZ103 Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií
2003 - 2005 1/0145/03 Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami
2003 - 2005 1/0153/03 Vyššie formy riadenia mechatronických systémov
2003 - 2005 2003 Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku
2003 - 2005 1/0158/03 Moderné metódy riadenia systémov
2003 - 2005 1/0155/03 Inteligentné systémy riadenia
2002 - 2005 APVT-51-011602 Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov.
2002 - 2005 APVT-99-002502 Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie
2005 APVT-99-026504 Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie
2002 - 2004 3/0057/02 Multimediálne študijné materiály pre bakalárske
2002 - 2004 2001/C 321/17 Európska sieť excelentných priemyselných aplikácií na báze polynomiálnych metód
2002 - 2004 APVT-99-006802 Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá
2000 - 2003 1/7628/20 Inteligentné mobilné robotické systémy
2002 - 2003 sep.02 Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control
2002 - 2003 129/194 Robustné riadenie systémov
2000 - 2003 SK/00/B/F/PP-142 203 Rýchle a multimediálne sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom satelitov
2000 - 2003 88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu životného prostredia
2001 - 2003 52/2001 Výučba systémov počítačom integrovanej výroby - CIM