Rozvrhy ÚRK

Rozvrhy a rozdelenie do skupín

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na tejto stránke.

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný.

Študenti, ktorí majú kolíziu cvičení s opakovanými predmetmi alebo s predmetmi z iných ročníkov, si dané cvičenie dohodnú ešte pred začiatkom semestra priamo u učiteľa, ktorý vedie cvičenia. Jeho meno si zistia u prednášajúceho.

Skupiny a rozvrhy

Viď v prílohe nižšie.

Harmonogram dištančného štúdia

Viď v prílohe nižšie.