Rozvrhy ÚRK

Rozvrh hodín LS 2019/2020

Rozvrh hodín LS 2019/2020 pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, a pre predmety 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika je v prílohe nižšie.

Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na tejto stránke.

Pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS. Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný.

Študenti, ktorí majú kolíziu cvičení s opakovanými predmetmi alebo s predmetmi z iných ročníkov, si dané cvičenie dohodnú ešte pred začiatkom semestra priamo u učiteľa, ktorý vedie cvičenia. Jeho meno si zistia u prednášajúceho.

Harmonogram dištančného štúdia

V prílohe nižšie.