Laboratóriá na Ústave robotiky a kybernetiky

Obsah

Výskum a výučba sa uskutočnuje v laboratóriách, ktoré sa budujú aj z prevádzkových prostriedkov Ústavu robotiky a kybernetiky, ale predovšetkým z prostriedkov grantových úloh, z úloh riešených pre priemysel a sponzorských darov firiem. Viaceré časti HW a SW vybavenia laboratórií sú výsledkom vedecko-výskumnej aktivity pracovníkov, doktorandov a aj študentov.

Významná je aj pomoc pri vybavení laboratórií spolupracujúcimi inštitúciami, ktoré zapožičali najmodernejšie zariadenia na určitú dobu do konkrétnych laboratórií ÚRK. Takáto spolupráca je velkým prínosom pre odborný rast pracovníkov ÚRK, ktorí získavajú skúsenosti s prácou na aktuálnych profesionálnych špičkových zariadeniach, je prínosom aj pre študentov, ktorí majú možnosť pracovat na zariadeniach používaných v praxi a aj pre spolupracujúce inštitúcie. Prínos pre inštitúcie je v dvoch oblastiach. Na zariadeniach sú riešené aktuálne vedecko-technické úlohy praxe a nemenej významné je aj to, že do praxe prídu po skončení štúdia absolventi, ktorí majú praktické skúsenosti s prácou na zariadeniach používaných v súčasnosti v praxi.

Nasledujúce fotografie dokumentujú stav vybavenia v laboratóriách ÚRK, v ktorých sa uskutočňuje výskum, riešia sa domáce a medzinárodné grantové úlohy, riešia sa projekty v rámci akreditovaného doktorandského štúdia Robotika a kybernetika ako aj končiacich programoch Automatizácia a riadenie a Kybernetika a prebieha pedagogický proces v akreditovaných študijných programoch Robotika a kybernetika prvého a druhého stupňa.

Laboratórium riadenia spojitých a udalostných procesov

foto

Laboratórium riadenia spojitých a udalostných procesov

foto

V laboratóriu riadenia spojitých a udalostných procesov počas dňa otvorených dverí.

Laboratórium kybernetiky

foto

Laboratórium kybernetiky I.

foto

Laboratórium kybernetiky II.

Laboratórium teórie riadenia

foto

Laboratórium teórie riadenia.

Laboratórium teoretickej robotiky

foto

Laboratórium teoretickej robotiky.

Laboratórium umelej inteligencie

foto

Laboratórium umelej inteligencie I.

foto

Laboratórium umelej inteligencie II.

Laboratórium Schneider Electric

foto

Laboratórium Schneider Electric.

foto

Laboratórium Schneider Electric.

Národné centrum robotiky

Administratívnou súčasťou ÚRK sú aj niektoré priestory, v ktorých pôsobí Národné centrum robotiky (www.nacero.sk). Študenti tieto priestory využívajú či už v rámci svojej záverečnej práce alebo priamo počas výučby.

foto

Priestory, v ktorých pôsobí Národné centrum robotiky (Laboratórium priemyselnej robotiky)

foto

Výučba v priestoroch Národného centra robotiky (Laboratórium mobilnej robotiky).

foto

Výučba v priestoroch Národného centra robotiky (Laboratórium mobilnej robotiky).