O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 40 pracovníkov a 15 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

24. august, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
24. august, 2016 (11:30)
zasadačka ÚRK, D-424
12. júl, 2016 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17
6. júl, 2016 - 7. júl, 2016

Informácie k štátnym skúškam: Bol zverejnený harmonogram štátnych skúšok bakalárskeho študijného programu Robotika a kybernetika v ak. rok. 2015/2016.

21. jún, 2016 (09:00)
14. jún, 2016 - 15. jún, 2016
20. jún, 2016 (11:00)
Auly Dionýza Ilkoviča, STU, Mýtna ulica 36

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS