DP a BP sa odovzdávajú elektronicky

04.05.2022

V ak. r. 2021/2022 sa na ÚRK odovzdávajú diplomové a bakalárske záverečné práce v elektronickej podobe prostredníctvom AIS.

Nie je potrebné odovzdávať tieto práce v listinnej podobe.

Pridané: 04.05.2022

[všetky oznamy]