logo

Ospravedlňte prosím dočasné obmedzenie dostupnosti informácií. Na obnovení sa pracuje.
Nižšie sú uvedené informácie k aktuálnemu semestru, k záverečným prácam a záverečným skúškam.

Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave

Semester

Informácie k letnému semestru ak. r. 2019/2020.

Sumár zmien vo výučbe
Sumar_URK.pdf
Harmonogram štúdia
Všetky informácie STU v Bratislave

Oznam

Informácie o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na stránke fakulty: fei.stuba.sk.