logo

Semester

Informácie k aktuálnemu semestru a k organizácii výučby.

Ústav robotiky a kybernetiky je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Hlavným poslaním ústavu je integrovať a tvorivým spôsobom rozvíjať príbuzné a obsahovo súvisiace vzdelávacie, vedecké, výskumné a vývojové a iné odborné činnosti v oblastiach automatického riadenia procesov, kybernetického modelovania a simulácie systémov, informačných a komunikačných technológií v oblasti systémov riadenia, riadiacich systémov, spracovania signálov a obrazu, biokybernetiky, robotiky a umelej inteligencie.

Ústav v rámci pedagogickej činnosti na FEI STU v Bratislave zabezpečuje predovšetkým študijný program Robotika a kybernetika vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium).

logo