logo

Semester

Informácie k aktuálnemu semestru a k organizácii výučby.

Ústav robotiky a kybernetiky je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom FEI STU v Bratislave.

Základné informácie a kontakty

Ústav v rámci pedagogickej činnosti na FEI STU v Bratislave zabezpečuje predovšetkým študijný program Robotika a kybernetika vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium).

Študijný program Robotika a kybernetika v akademickom roku 2019/2020 absolvovali 2 študentky a 25 študentov bakalárskeho štúdia a 4 študentky a 26 študentov inžinierskeho štúdia.

logo