logo

Semester

Informácie k aktuálnemu semestru a k organizácii výučby.

Ústav robotiky a kybernetiky je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom FEI STU v Bratislave.

Základné informácie a kontakty

Ústav v rámci pedagogickej činnosti na FEI STU v Bratislave zabezpečuje predovšetkým študijný program Robotika a kybernetika vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium).

logo