Vchody do budovy počas rekonštrukčných prác

24.02.2022

FEI STU informovala o vstupe pre študentov do budovy fakulty počas trvania rekonštrukčných prác.

Odkaz: [fei.stuba.sk]

Pridané: 24.02.2022

[všetky oznamy]