Rozvrh hodín

Rozvrh hodín ÚRK pre ZS 2022/2023

Rozvrh hodín pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a predmety 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika je v prílohe nižšie.

Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na tejto stránke.

Pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS. Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný.

Študenti, ktorí majú kolíziu cvičení s opakovanými predmetmi alebo s predmetmi z iných ročníkov, si dané cvičenie dohodnú ešte pred začiatkom semestra priamo u učiteľa, ktorý vedie cvičenia. Jeho meno si zistia u prednášajúceho.

skupiny3_bc_robkyb.pdf
rozvrh3_bc_robkyb.pdf
skupiny1_ing_robkyb.pdf
rozvrh1_ing_robkyb.pdf
skupiny2_ing_robkyb.pdf
rozvrh2_ing_robkyb.pdf

Pozn.: z technických príčin sú prílohy (pdf) umiestnené mimo servera urk.fei.stuba.sk (sú na úložisku v rámci STUBA Google Suite, úplne verejne prístupné). webmaster[at]urk.fei.stuba.sk (MT) ďakuje za porozumenie.

Harmonogram pre dištančné inžinierske štúdium

Pripravuje sa...

 

Súvisiace informácie
Harmonogram štúdia FEI STU v Bratislave
Rozvrh hodín FEI STU v Bratislave
Rozvrh skúšok FEI STU v Bratislave