Rozvrh hodín

Rozvrh hodín ÚRK pre LS 2021/2022

Rozvrh hodín pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a predmety 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika je v prílohe nižšie.

Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na tejto stránke.

Pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS. Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný.

Pedagogický proces v letnom semestri bude zabezpečovaný on-line formou. V závislosti od pandemickej situácie sa môže prejsť na prezenčnú formu, najmä na konci semestra.

Ďalšie informácie, týkajúce sa predovšetkým on-line formy výučby, dostanete od prednášajúcich a od vedúcich cvičení.

Študenti, ktorí majú kolíziu cvičení s opakovanými predmetmi alebo s predmetmi z iných ročníkov, si dané cvičenie dohodnú ešte pred začiatkom semestra priamo u učiteľa, ktorý vedie cvičenia. Jeho meno si zistia u prednášajúceho.

skupiny3_bc_robkyb.pdf
skupiny1_ing_robkyb.pdf
rozvrh3_bc_robkyb.pdf
rozvrh1_ing_robkyb.pdf

Harmonogram pre dištančné inžinierske štúdium

Harmonogram_DIST_LS_21_22.pdf