Rozvrh hodín

Rozvrh hodín ÚRK pre ZS 2023/2024

Rozvrh hodín pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a predmety 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika je v prílohe nižšie.

Rozvrhy boli vypracované pre počty študentov aktuálne v AIS ku dňu 4.9.2023. Keďže pre zápis študentov nie je definovaný deadline, počty študentov sa môžu ešte meniť.

Študenti sa na cvičenia zapisujú sami, riadia sa informáciami na stránkach FEI (Študenti/Informácie o štúdiu/Zápis na cvičenia)

Študenti, ktorí majú kolíziu cvičení s opakovanými predmetmi alebo s predmetmi z iných ročníkov, si dané cvičenie dohodnú ešte pred začiatkom semestra priamo u učiteľa, ktorý vedie cvičenia. Jeho meno si zistia u prednášajúceho.

rozvrh3_bc_robkyb.pdf
rozvrh1_ing_robkyb.pdf
rozvrh2_ing_robkyb.pdf