Rozvrh hodín

Rozvrh hodín ÚRK pre ZS 2021/2022

Rozvrh hodín pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a predmety 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika je v prílohe nižšie.

Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na tejto stránke.

Pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS. Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný.

Pedagogický proces v zimnom semestri bude zabezpečovaný on-line formou. Ďalšie informácie dostanete od prednášajúcich a od vedúcich cvičení.

Študenti, ktorí majú kolíziu cvičení s opakovanými predmetmi alebo s predmetmi z iných ročníkov, si dané cvičenie dohodnú ešte pred začiatkom semestra priamo u učiteľa, ktorý vedie cvičenia. Jeho meno si zistia u prednášajúceho.

skupiny3_bc_robkyb.pdf
skupiny1_ing_robkyb.pdf
skupiny2_ing_robkyb.pdf
rozvrh3_bc_robkyb_update_0916.pdf
rozvrh1_ing_robkyb.pdf
rozvrh2_ing_robkyb.pdf

Harmonogram pre dištančné inžinierske štúdium

Harmonogram_DIST_ZS_21_22.pdf