Rozvrh hodín

Rozvrh hodín ÚRK pre LS 2023/2024

Rozvrh hodín pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a predmety 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika je v prílohe nižšie.

Študenti sa na cvičenia zapisujú sami, riadia sa informáciami na stránkach FEI (výzva k zapisovaniu je v adekvátnom čase tu: Študenti/Informácie o štúdiu/Zápis na rozvrh v AIS)

Študenti, ktorí majú kolíziu cvičení s opakovanými predmetmi alebo s predmetmi z iných ročníkov, si dané cvičenie dohodnú ešte pred začiatkom semestra priamo u učiteľa, ktorý vedie cvičenia. Jeho meno si zistia u prednášajúceho.

3BC_RK_LS2024.pdf
1ING_RK_LS2024.pdf