image (4).jpg

Konferencia COINTT

Cooperation Innovation Technology Transfer

Publikované: 25.11.2021

K téme Prezentácia vedeckých výsledkov a kompetencií – nová výzva pre centrá transferu technológií v panelovej diskusii prispel aj profesor František Duchoň z ÚRK FEI STU v Bratislave.