IMG_0732.jpg

Letný semester 2022

Oznam.

Publikované: 08.02.2022

Milé študentky, milí študenti,

v týchto dňoch priebežne dostávate informácie o výuke od svojich učiteľov a chceme Vás aj touto cestou informovať o plánovanom priebehu letného semestra na Ústave robotiky a kybernetiky.

Výučba sa v letnom semestri začne online formou.

Dúfame, že pandemická situácia sa bude zlepšovať a rozhodli sme sa umožniť Vám, aspoň na dobrovoľnej báze a v rámci povolených kapacít pre OTP, účasť na vybraných laboratórnych činnostiach, kde si budete môcť precvičiť aj nejaké praktické zručnosti.

Ide najmä o predmety:

  • Robotika (2. Bc.)
  • Databázy a vizualizácie (3. Bc.)
  • Riadenie mobilných robotov (1. Ing.)

Bližšie informácie o organizácii prezenčných návštev laboratórií dostanete od svojich vyučujúcich.

Ďalej tiež predpokladáme, že po skončení výučby v semestri bude možné uskutočniť skúšky (skúškové obdobie) prezenčnou formou.

Uvedomujeme si, že je pre Vás takéto štúdium náročné, a verte nám, tiež by sme uvítali návrat do učební a laboratórií. Situáciu na fakulte komplikuje aj prebiehajúca prestavba, ktorú však nedokážeme nijako ovplyvniť.

O prípadných zmenách v priebehu semestra s ohľadom na pandemickú situáciu a na aktuálne platnú legislatívu Vás budeme včas informovať.

Jarmila Pavlovičová,
riaditeľka ÚRK

Február 2022