imageIDIAG.jpg

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie

Projekt IDIAG.

Publikované: 11.09.2023

Portál engineering.sk prezentuje výsledky výskumno-vývojového projektu spoločnosti VÚEZ, a. s. v spolupráci s Ústavom robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.