IMG_4403

Rozhovor so študentom

V časopise ATP Journal.

Publikované: 26.04.2024

Marek Čorňák je v súčasnosti študentom 3. ročníka doktorandského štúdia v odbore kybernetika (študijný program robotika a kybernetika) na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Z jeho doterajších úspechov možno spomenúť stáž na univerzite Ruhr Bochum v Nemecku v rámci medzinárodného európskeho projektu FrontSeat, získanie výskumného grantu v rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov (ETMVP) či získanie patentu č. 289128 Kolaboratívny robotický systém na interagovanie pomocou ukazovacích gest a spôsob jeho činnosti.

https://www.atpjournal.sk/rubriky/rozhovory/nasleduj-alberta-marek-cornak.html?page_id=40354