SkicaRobotom.jpg

Skicovanie skulptúry pomocou priemyselného robota

Azda poslúži aj ako relaxačné video, napríklad pred štátnicami.

Publikované: 04.06.2020

Ide o sochu autora Franza Messerschmidta, ktorý je známy svojimi sochami s tvárami prehnaných emócií, a na sklonku života žil v Bratislave. Dielo vzniklo pre ČSOB.

Pre viac info viď priložené video.