nosDetect.jpg

Video: automatická detekcia nosa v mračne bodov

Práca študentov vo výskumnom projekte.

Publikované: 02.12.2020

Projekt, ktorého partnerom je Národné centrum robotiky, je zameraný na detekciu a meranie tvárových čŕt pre diagnostiku respiračných ochorení najmä u detských pacientov. Tím pod vedením prof. Duchoňa má na starosti automatické meranie tvárových čŕt a následnú klasifikáciu príznakov choroby na základe týchto čŕt.