VideoHRI.jpg

Video: Komplexné kolaboratívne robotizované pracovisko

Projekt COCOHRIP.

Publikované: 15.04.2021

Projekt COCOHRIP (COmplex COllaborative Human-Robot Interaction workPlace) realizuje výskum zameraný na multimodálne rozhranie robot-človek, ktoré by malo využiť prirodzenú komunikáciu človeka s robotom, napríklad aj gestami. Ukážka výsledkov práce v nasledujúcom videu.

[s podporou NCR]