Clipboard03.jpg

Video: navigácia mobilného robota v ROS 

Výsledok záverečnej práce v bakalárskom štúdiu.

Publikované: 17.08.2020

Video ponúka pohľad na výsledky implementácie metódy navigácie mobilného robota (Vector Field Histogram (VFH)). Ide o súčasť záverečnej práce v bakalárkom štúdiu, autor Bc. Andrej Šutý, školiteľ prof. Ing. František Duchoň, PhD.