gravirovanie2.jpg

Video: robotické gravírovanie (pokračovanie)

Video prezentujúce prepojenie záverečných prác v študijnom programe Robotika a kybernetika s praxou.

Publikované: 05.10.2020

V čase vzniku videa je ďalším plánovaným krokom nasadenie výsledkov práce na (oveľa) väčšie robotické rameno KUKA KR 120.

Bakalárska práca, ktorú zachytáva video, má prepojenie na výskumný a inovačný projekt IZVAR, ktorého cieľom je inteligentné zváranie maloobjemovej výroby a celkový návrh efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou.

Na projekte s VÚEZ, a. s. spolupracuje ÚRK FEI STU v Bratislave a Národné centrum robotiky.