Untitled2.jpg

Video: robotické gravírovanie

Video prezentujúce bakalársku prácu v študijnom programe Robotika a kybernetika.

Publikované: 20.09.2020

Bakalárska práca, ktorú zachytáva video, má prepojenie na výskumný a inovačný projekt IZVAR, ktorého cieľom je inteligentné zváranie maloobjemovej výroby a celkový návrh efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou.

Na projekte s VÚEZ, a. s. spolupracuje ÚRK FEI STU v Bratislave a Národné centrum robotiky.