Laboratóriá na Ústave robotiky a kybernetiky

Obsah

Výskum a výučba sa uskutočňuje v laboratóriách, ktoré sa budujú aj z prevádzkových prostriedkov Ústavu robotiky a kybernetiky, ale predovšetkým z prostriedkov grantových úloh, z úloh riešených pre priemysel a sponzorských darov firiem. Viaceré časti HW a SW vybavenia laboratórií sú výsledkom vedecko-výskumnej aktivity pracovníkov, doktorandov a aj študentov.

Významná je aj pomoc pri vybavení laboratórií spolupracujúcimi inštitúciami, ktoré zapožičali najmodernejšie zariadenia na určitú dobu do konkrétnych laboratórií ÚRK. Takáto spolupráca je velkým prínosom pre odborný rast pracovníkov ÚRK, ktorí získavajú skúsenosti s prácou na aktuálnych profesionálnych špičkových zariadeniach, je prínosom aj pre študentov, ktorí majú možnosť pracovat na zariadeniach používaných v praxi a aj pre spolupracujúce inštitúcie. Prínos pre inštitúcie je v dvoch oblastiach. Na zariadeniach sú riešené aktuálne vedecko-technické úlohy praxe a nemenej významné je aj to, že do praxe prídu po skončení štúdia absolventi, ktorí majú praktické skúsenosti s prácou na zariadeniach používaných v súčasnosti v praxi.

Nasledujúce fotografie dokumentujú laboratóriá ÚRK, v ktorých sa uskutočňuje výskum, riešia sa domáce a medzinárodné grantové úlohy, riešia sa projekty v rámci akreditovaného doktorandského štúdia Robotika a kybernetika ako aj končiacich programoch Automatizácia a riadenie a Kybernetika a prebieha pedagogický proces v akreditovaných študijných programoch Robotika a kybernetika prvého a druhého stupňa.

Laboratórium riadenia spojitých a udalostných procesov

Laboratórium kybernetiky

Laboratórium SMART technológií

Centrum excelentnosti SMART systémov - Výskumné laboratórium

Laboratórium teórie riadenia

Laboratórium 3D tlače a CAD/CAM

Laboratórium teoretickej robotiky

Laboratórium vizuálnych systémov

Laboratórium inteligentných servosystémov

Laboratórium pohybových servosystémov

Laboratórium umelej inteligencie

Výpočtové laboratórium umelej inteligencie

Laboratórium Schneider Electric

Laboratórium priemyselnej robotiky

Administratívnou súčasťou ÚRK sú aj niektoré priestory, v ktorých pôsobí Národné centrum robotiky (www.nacero.sk). Študenti tieto priestory využívajú či už v rámci svojej záverečnej práce alebo priamo počas výučby.

Laboratórium mobilnej robotiky

Laboratórium LIDARETTO

(obsah sa pripravuje)

Laboratórium Panza Robotics

Laboratórium MATADOR Automation

Laboratórium lietajúcich robotických systémov

Dielňa