Základné informácie

Kontakt

Adresa

Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát ústavu

Budova FEI STU v Bratislave,
blok D, 4. posch., miestnosť D413
Tel.: 00421-2-60291302
Mobil: 00421-940946441
E-mail: beata.hochschornerova(at)stuba.sk

Mapa

Vedenie a organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

prof. Ing. František Duchoň, PhD. - riaditeľ

pozn. (máj 2023): pripravuje sa aktualizácia...

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. – riaditeľka (do 30.04.2023)
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - vedúci oddelenia robotiky, zástupca ústavu v Akademickom senáte FEI (predseda)
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. – vedúci oddelenia kybernetiky
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. - vedúci oddelenia umelej inteligencie

Rada profesorov

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

Organizačná štruktúra

Ústav má tieto oddelenia:

Oddelenie robotiky
Oddelenie kybernetiky
Oddelenie umelej inteligencie
Administratívno-technický útvar