Základné informácie

Kontakt

Adresa

Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovenská republika

Mapa

Vedenie a organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. – riaditeľka, zástupkyňa ústavu v Akademickom senáte FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD. - zástupca riaditeľky
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - vedúci oddelenia robotiky, zástupca ústavu v Akademickom senáte FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. – vedúci oddelenia kybernetiky
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. - vedúci oddelenia umelej inteligencie
Mgr. Andrea Semanová – tajomníčka ústavu

Rada profesorov

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

Organizačná štruktúra

Ústav má tieto oddelenia:

Oddelenie robotiky
Oddelenie kybernetiky
Oddelenie umelej inteligencie
Administratívno-technický útvar