Zoznam doktorandov

Aktuálne pôsobiacich na ústave (denná prezenčná forma štúdia, externá prezenčná forma štúdia).

Štandardný email kontakt: meno.priezvisko@stuba.sk

Priezvisko, meno, titul Téma dizertačnej práce
Buday, Marek, Ing. Digitalizácia výrobného a povýrobného procesu
Čorňák, Marek, Ing. Rozhranie pre ovládanie robota gestami operátora
Danko, Jozef, Ing. Inovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredie
Dobiš, Michal, Ing. Reaktívna navigácia priemyselného robota
Dodek, Martin, Ing. Poradné systémy v lekárskej kybernetike
Gavula, Adam, Ing. Návrh algoritmu na potlačenie kmitov podvozku mobilného robota
Goga, Jozef, Ing. Diagnostika v biomedicíne s využitím neurónových sietí
Hornák, Rastislav, Ing. Detekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kamery
Kenický, Ivan, Ing. Neuro-evolúcia procesov rozhodovania a riadenia ako simulácia činnosti mozgu
Kohút, Miroslav, Ing. 3D mapy prostredia pre priemyselné roboty
Kovaríková, Zuzana, Ing. Robotizované pracovisko pre inteligentné zváranie malobjemovej výroby
Lučan, Martin, Ing. SLAM pre autonómny robotický systém
Mácsik, Péter, Ing. Skríning diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
Mráz, Eduard, Ing. Robustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredí
Munitor, František, Ing., Bc. 3D modely tvárí vytvorené RGB-D kamerou pre medicínske účely
Oravec, Matúš, Ing. Multispektrálna kamera a jej využitie v robotike
Pajda, Tomáš, Ing. Neuro-evolúcia procesov rozhodovania a riadenia ako simulácia činnosti mozgu
Pristach, Juraj, Ing. Inteligencia prostredia a všadeprítomné počítanie
Psotka, Martin, Ing. Klasifikácia vizuálnych objektov metódami strojového učenia
Puterka, Boris, Ing. Detekcia a klasifikácia emócií v rečovom signáli
Rindák, Róbert, Ing. Priemyselný mobilný manipulátor
Sojka, Adam, Ing. Pravdepodobnostná lokalizácia robota
Sokol, Ivan, Ing. Návrh a implementácia algoritmov na redukciu množstva údajov prenášaných zariadeniami zapojenými v internete vecí
Stanko, Jaromír, Ing. Moderné metódy autonómneho riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Štec, Filip, Ing. Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Trebuľa, Marek, Ing. Prediktívne riadenie agilnej výroby systému viacerých robotov
Ubreži, Samuel, Ing. Návrh metód a algoritmov pre optimalizáciu procesov riadeného vychystávania a štíhlej výroby
Vasko, Denis, Ing. Robustné riadenie MIMO pohybových systémov s premenlivou štruktúrou v podmienkach neurčitosti
Zúbek, Filip, Ing. Neuro-evolúcia riadenia autonómneho vozidla