Zoznam doktorandov

Aktuálne pôsobiacich na ústave (denná prezenčná forma štúdia, externá prezenčná forma štúdia).

Štandardný email kontakt: meno.priezvisko@stuba.sk

Priezvisko, meno, titul Téma dizertačnej práce
Adamík, Michal, Ing. Inovatívne metódy generovania trajektórie pre priemyselný manipulátor
Banásová, Dominika, Ing. Evolúcia myslenia a riadenia
Buday, Marek, Ing. Digitalizácia výrobného a povýrobného procesu
Čorňák, Marek, Ing. Rozhranie pre ovládanie robota gestami operátora
Danko, Jozef, Ing. Inovatívne metódy riadenia dronov pre vnútorné priemyselné prostredie
Dobiš, Michal, Ing. Reaktívna navigácia priemyselného robota
Dodek, Martin, Ing. Poradné systémy v lekárskej kybernetike
Goga, Jozef, Ing. Diagnostika v biomedicíne s využitím neurónových sietí
Hornák, Rastislav, Ing. Detekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kamery
Hvozdík, Milan, Ing. Neuroevolúcia
Ivan, Martin, Ing. Modelovanie a riadenie prečerpávacej vodnej elektrárne
Kľúčik, Marian, Ing. Nové moduly pre ROS
Kohút, Miroslav, Ing. 3D mapy prostredia pre priemyselné roboty
Kovaríková, Zuzana, Ing. Robotizované pracovisko pre inteligentné zváranie malobjemovej výroby
Lučan, Martin, Ing. SLAM pre autonómny robotický systém
Mácsik, Péter, Ing. Skríning diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
Mráz, Eduard, Ing. Robustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredí
Munitor, František, Ing., Bc. 3D modely tvárí vytvorené RGB-D kamerou pre medicínske účely
Oravec, Matúš, Ing. Multispektrálna kamera a jej využitie v robotike
Puterka, Boris, Ing. Detekcia a klasifikácia emócií v rečovom signáli
Rau, Dávid, Ing. Pokročilé riadenie synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi
Rindák, Róbert, Ing. Priemyselný mobilný manipulátor
Sojka, Adam, Ing. Pravdepodobnostná lokalizácia robota
Sokol, Ivan, Ing. Návrh a implementácia algoritmov na redukciu množstva údajov prenášaných zariadeniami zapojenými v internete vecí
Stanko, Jaromír, Ing. Moderné metódy autonómneho riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Šovčík, Ján, Ing. Skupinové riadenie mobilných robotov
Štec, Filip, Ing. Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Trizuljak, Adam, Ing. Inovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredí