Zoznam doktorandov

Aktuálne pôsobiacich na ústave (denná prezenčná forma štúdia, externá prezenčná forma štúdia).

Štandardný email kontakt: meno.priezvisko@stuba.sk

Priezvisko, meno, titul Téma dizertačnej práce
Čorňák, Marek, Ing. Rozhranie pre ovládanie robota gestami operátora
Ďurina, Andrej, Ing. Automatizovaná fúzia obrazových dát a údajov z laserového diaľkomera
Gavula, Adam, Ing. Návrh algoritmu na potlačenie kmitov podvozku mobilného robota
Halaš, Oliver, Ing. Návrh riadenia pohybových systémov pomocou neuroevolúcie
Hornák, Rastislav, Ing. Detekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kamery
Kenický, Ivan, Ing. Neuro-evolúcia procesov rozhodovania a riadenia ako simulácia činnosti mozgu
Kohút, Miroslav, Ing. 3D mapy prostredia pre priemyselné roboty
Kováč, Michal, Ing. Generovanie syntetických obrazov v medicíne metódami hlbokého učenia
Lučan, Martin, Ing. SLAM pre autonómny robotický systém
Mácsik, Péter, Ing. Skríning diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
Málik, Róbert, Ing. Inovatívne metódy riadenia mobilného manipulátora
Mráz, Eduard, Ing. Robustná lokalizácia pre drony lietajúce vo vnútornom priemyselnom prostredí
Munitor, František, Ing., Bc. 3D modely tvárí vytvorené RGB-D kamerou pre medicínske účely
Okienková, Kristína, Ing. Detekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kamery
Psotka, Martin, Ing. Klasifikácia vizuálnych objektov metódami strojového učenia
Puterka, Boris, Ing. Detekcia a klasifikácia emócií v rečovom signáli
Rajchl, Matej, Ing. Inovatívne metódy reaktívneho riadenia bezkolízneho pohybu autonómnych lietajúcich prostriedkov v neznámom prostredí
Sedláček, Martin, Ing. Robustný návrh lokalizačného systému pre lietajúci robotický systém
Skirkanič, Jaromír, Ing. Neuroevolúcia riadenia
Stanko, Jaromír, Ing. Moderné metódy autonómneho riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Straka, Ondrej, Ing. Segmentácia a klasifikácia objektov v biomedicíne
Štec, Filip, Ing. Globálna hĺbková mapa pre riadenie autonómnych lietajúcich prostriedkov
Trebuľa, Marek, Ing. Prediktívne riadenie agilnej výroby systému viacerých robotov
Vasko, Denis, Ing. Robustné riadenie MIMO pohybových systémov s premenlivou štruktúrou v podmienkach neurčitosti
Zúbek, Filip, Ing. Neuro-evolúcia riadenia autonómneho vozidla