Zoznam pracovníkov

Štandardný email kontakt na pracovníkov: meno.priezvisko@stuba.sk
Zoznam pracovníkov v AIS: [odkaz]

Priezvisko, meno, titul Zaradenie Miestnosť, klapka
Adamík, Michal, Ing., PhD. výskumný pracovník D609
Babinec, Andrej, doc. Ing., PhD. pedagogický pracovník D610, 599
Brunclíková, Zuzana , Ing. administratívny pracovník D402, 719
Dekan, Martin, Ing., PhD. pedagogický pracovník D615, 809
Dobiš, Michal, Ing., PhD. výskumný pracovník D605, 432
Dúbravský, Jozef, Ing., PhD. pedagogický pracovník D607, 456
Duchoň, František, prof. Ing., PhD. pedagogický pracovník D612, 349
Ernek, Martin, Ing., PhD. pedagogický pracovník D312, 722
Goga, Jozef, Ing., PhD. výskumný pracovník D707, 801
Hochschornerová, Beáta administratívny pracovník D413, 302
Hubinský, Peter, prof. Ing., PhD. pedagogický pracovník D617, 608
Chovanec, Ľuboš, Ing., PhD. pedagogický pracovník D614, 305
Ilka, Adrian, Ing., PhD. výskumný pracovník D313, 698
Jurišica, Ladislav, prof. Ing., PhD. emeritný profesor D611, 351
Kajan, Slavomír, Ing., PhD. pedagogický pracovník D704, 503
Kardoš, Ján, doc. Ing., PhD. pedagogický pracovník D410, 776
Kohút, Miroslav, Ing. výskumný pracovník D605, 432
Körösi, Ladislav, doc. Ing., PhD. pedagogický pracovník D705, 711
Králová, Zdenka, doc. Ing., PhD. pedagogický pracovník D311, 497
Lučan, Martin, Ing. pedagogický pracovník D614, 305
Miklovičová, Eva, doc. Ing., PhD. pedagogický pracovník D304, 604
Mrafko, Leo, Ing., PhD. pedagogický pracovník D317, 616
Mráz, Eduard, Ing. výskumný pracovník D613, 505
Murgaš, Ján, prof. Ing., PhD. pedagogický pracovník D305, 781
Murgaš, Tomáš, Ing. výskumný pracovník D308
Musilová, Michaela, Dr., MSc. hosťujúca profesorka DP02
Paulusová, Jana, Ing., PhD. pedagogický pracovník D411, 262
Pavlovičová, Jarmila, prof. Ing., PhD. pedagogický pracovník D401, 177
Rodina, Jozef, Ing., PhD. pedagogický pracovník D613, 886
Sekaj, Ivan, prof. Ing., PhD. pedagogický pracovník D701, 585
Semanová, Andrea, Mgr. administratívny pracovník D415, 341
Slačka, Juraj, Ing., PhD. pedagogický pracovník D703, 752
Stanko, Jaromír, Ing. výskumný pracovník D613, 505
Štec, Filip, Ing. výskumný pracovník D609, 402
Tárník, Marián, Ing., PhD. pedagogický pracovník D310, 141
Tölgyessy, Michal, Ing., PhD. pedagogický pracovník D616, 605
Veselý, Vojtech, prof. Ing., DrSc. emeritný profesor D316, 633
Vitko, Anton, prof. Ing., PhD. výskumný pracovník D408, 680
Vitková, Zuzana, doc. RNDr., PhD. výskumný pracovník D409, 286
Vőrős, Jozef, Ing., PhD. výskumný pracovník
Žalman, Milan, prof. Ing., PhD. emeritný profesor D608, 833