Chronologický prehľad výskumných projektov

Výskumné projekty s účasťou ÚRK.

Ukončenie Začiatok Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Číslo projektu
2027 2023 Neuroevolúcia riadenia Ivan Sekaj APVV-22-0169
2027 2023 Metódy umelej inteligencie na podporu diagnostiky v oftalmológii Jarmila Pavlovičová APVV-22-0606
2025 2023 AIDabiomeDIA Umelá inteligencia vo vývoji pokročilých metód biometrie a medicínskej diagnostiky Jarmila Pavlovičová VEGA 1/0202/23
2024 2023 Neuroevolúcia pohybových systémov Filip Zúbek 2023digVS016
2024 2022 Navigačný stack pre autonómne drony v priemyselnom prostredí Duchoň František APVV-21-0352
2024 2022 Komplexné kolaboratívne HRI pracovisko (COCOHRIP) Marek Čorňák Program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov
2023 2022 Umelá inteligencia v priemyselných riadiacich systémoch Ladislav Körösi 2022digVS008
2023 2022 Riadenie mobilných robotov Duchoň František KEGA 028STU-4/2022
2023 2019 Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa Janíček František (Pavlovičová Jarmila)
2023 2020 DIH-World – Urýchlenie zavádzania DIH v prospech digitalizácie európskych MSP (H2020) Duchoň František DIH World
2023 2022 Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania Duchoň František DIROZ
2022 2021 Výučba vesmírneho inžinierstva (SETT) Duchoň František ESA AO/1-10044/19/NL/SC
2022 2020 Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 Duchoň František UAVLIFE
2023 2020 Modelovanie a riadenie biosystémov Babinec Andrej 1/0049/20
2022 2020 Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 Rodina Jozef 1/0599/20
2022 2020 Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí Dekan Martin 1/0775/20
2022 2019 DIH² - A Network of Robotics DIHs for Agile Production Duchoň František 824964
2022 2018 Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov Hubinský Peter APVV-17-0116
2022 2019 Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby Duchoň František 313012P386
2021 2019 Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov Hubinský Peter 1/0754/19
2020 2014 Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií Duchoň František ITMS2014+ 313011T589 
2020 2020 Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému Lučan Martin
2020 2018 Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu Hubinský Peter APVV-17-0214
2020 2017 Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 Duchoň František APVV-16-0006
2019 2017 Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí Babinec Andrej 1/0752/17
2019 2019 Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí Stanko Jaromír IRALP
2019 2016 Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitosti Veselý Vojtech 1/0475/16
2019 2019 Využitie umelej inteligencie v oblasti riadenia robotov Komák Martin VUIvORR
2019 2019 Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre Hubinský Peter 2018et015
2018 2016 Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí Duchoň František 1/0065/16
2018 2015 Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami Hubinský Peter 0691/2015
2018 2018 Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor Adamík Michal
2018 2015 Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin Murgaš Ján 2015-10871/33302
2018 2018 Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre Hubinský Peter 2017et005
2017 2017 Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov Beňo Peter
2017 2014 Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov Slačka Juraj 1/0276/14
2017 2016 Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR DAAD
2017 2015 Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov Duchoň František APVV-14-0894
2016 2016 Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov Slačka Juraj
2016 2016 Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot Dekanová Martina
2016 2014 Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach Pavlovičová Jarmila 010STU-4/2014
2016 2014 Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu Duchoň František 003STU-4/2014
2015 2014 Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií Murgaš Ján ITMS 26240120038
2015 2012 Moderné metódy sieťového riadenia Murgaš Ján 1/2256/12
2015 2013 Riadiace systémy pre energolúčové CNC rezacie centrá Vitko Anton APVV-0504-12
2015 2015 ClouDiaDAQ (Diabetic Data Acquisition via Cloud) Tárník Marián 2014et004
2015 2013 Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory Hubinský Peter 1/0178/13
2015 2012 Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia Veselý Vojtech 1/1241/12
2015 2012 Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou Paulík Ján, Duchoň František APVV-0539-11
2015 2015 Lokalizovanie kvadrokoptéry pomocou vizuálneho systému Florek Martin 2014et013
2014 2011 Inteligentná navigácia servisného robota Vitko Anton 1-0177-11
2014 2011 Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb Redhammer Robert ITMS 26240220072
2014 2014 Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom Rodina Jozef
2014 2014 Gyroskopické zavesenie kamery Fico Tomáš
2014 2010 AUTOWELDLINK – Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí Duchoň František, Jurišica Ladislav IMTS 26240220033
2014 2011 Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov Hubinský Peter APVV-0261-10
2014 2011 Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii - Čiastková úloha FEI: Modelovanie regulácie krvného tlaku Bernátová Iveta APVV-0523-10
2014 2011 Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou APVV-0513-10
2014 2011 Pokročilé metódy decentralizovného riadenia pre sieťové riadenie procesov Veselý Vojtech APVV-0211-10
2014 2014 Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry Chovancová Anežka
2013 2010 Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie Murgaš Ján
2013 2009 Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky Hubinský Peter CENTROBOT OPCS SK - AT
2013 2012 PA-NCS - Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov Halás Miroslav SK-FR-0013-11
2013 2011 Robustné hybridné systémy riadenia 1/1105/11
2013 2012 Kontrola chýbajúcich skrutiek na zadnom kryte Schiffer Martin 7210
2013 2013 Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy Florek Martin 2013et019
2013 2011 Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov Žalman Milan 032STU-4/2011
2013 2012 Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy Veselý Vojtech SK-BG-0035-10
2013 2011 Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva a ochranu  majetku. SMART mechatronické systémy Kód ITMS: 26240220060
2013 2013 DiaDAQ Tárník Marián 2013et004
2013 2013 Guľový prieskumný záchranársky robot Chovanec Ľuboš 2013et008
2013 2013 Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov Körösi Ladislav 2013et030
2013 2012 Vývoj 1-DOF haptického zariadenia
2013 2012 Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera
2013 2012 Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia
2012 2011 Riadenie servisného robota Duchoň František
2012 2009 Optimalizácia riadenia mechatronického systému Jurišica Ladislav 1/0690/09
2012 2009 Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácia na riadenie lietajúcich robotov 1/0656/09
2012 2011 Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty Rodina Jozef
2011 2010 Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov Perduková Daniela 006-005TUKE-4/2010
2011 2009 Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách Tolnay Marián 3/7307/09
2011 2009 Moderné metódy riadenia priemyselných procesov Veselý Vojtech 1/0544/09
2011 2009 Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií 3/7245/09
2011 2010 Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie Murgaš Ján 1/0592/10
2011 2010 Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie Halás Miroslav 1/0369/10
2011 2009 Inteligentné riadenie servisného robota Vargovčík Ladislav VMSP-P-0004-09
2011 2009 Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík Šrámek Marián VMSP-P-0030-09
2011 2009 Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (ECAC) NIL - I - 007 - d
2010 2009 Univerzálny modulárny priemyselný počítač Šamaj Pavol VMSP-P-0059-09
2010 2008 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu Kuchta Jozef APVV-0530-07
2010 2009 Merací systém pre spojkové obloženia Kačmárik Ján VMSP-P-0155-09
2010 2008 Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum Volungeviciene Airina LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022
2009 2007 Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. 3/5201/07
2009 2007 Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) 3/5179/07
2009 2006 Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie LPP-0127-06
2009 2006 Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie Murgaš Ján APVV-99-045805
2009 2008 E-xcellence + Cross sectoral valorisation Ubachs George 135375-LLP-2007-NL-KA4MP
2008 2006 Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania Kuchta Jozef APVV-99-031205
2008 2008 Inteligentné systémy Jurišica Ladislav SUSPP-0007-07
2008 2006 Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese 11230220525
2008 2006 Riadenie zložitých systémov Veselý Vojtech 1/3841/06
2008 2006 Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov Jurišica Ladislav 1/3120/06
2008 2006 Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov (IPMANS) Sekaj Ivan 1/3100/06
2008 2004 Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie Žáková Katarína 13120120100
2008 2006 Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnych systémov 1/3089/06
2008 2007 Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni SK-BUL-0005-06 (MODCONT)
2008 2006 Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi Perduková Daniela 3/4196/06
2008 2007 Autonomous Airships
2008 2006 Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR Belavý Cyril 13120200115
2008 2006 Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese Žáková Katarína 13120120287
2007 2007 Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI
2007 2005 Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov Havrila Rastislav APVV-99-P05305
2007 2006 Vizuálne navádzanie robotického ramena na mobilnej platforme Gruhler Gerhard
2007 2005 Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo Jurišica Ladislav APVT-20-020904
2007 2005 Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov 3/3121/05
2007 2005 Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) APVT-20-031404
2007 2004 Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots
2007 2005 Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania Foltin Miloslav 3/3075/05
2007 2005 Malý meteorologický radar – MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov. Hrmo Tomáš APVV-99-P05005
2007 2005 Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna. Lago Jozef APVT-99-P02305
2007 2006 Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI
2007 2005 Bezpečnosť strojov Thomas Bjerrum DK/05/B/F/PP-145517
2006 2004 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára Šefránek Ján 3/2399/04
2006 2004 Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie Tolnay Marián 3/2411/04
2006 2003 Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie Murgaš Ján
2006 2004 Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy Jurišica Ladislav 3/2041/04
2006 2005 Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov Varga Alexander APVV-99-022604
2005 2003 Vyššie formy riadenia mechatronických systémov Jurišica Ladislav 1/0153/03
2005 2003 Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku Jurišica Ladislav
2005 2003 Moderné metódy riadenia systémov Veselý Vojtech 1/0158/03
2005 2003 Inteligentné systémy riadenia 1/0155/03
2005 2003 Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií CZ103
2005 2003 Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami 1/0145/03
2005 2002 Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov. Frankovič Baltazár APVT-51-011602
2005 2002 Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie Holeša Milan APVT-99-002502
2005 2005 Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie Vonkomer Ivan APVT-99-026504
2004 2002 Európska sieť excelentných priemyselných aplikácií na báze polynomiálnych metód Sebek Michael 2001/C 321/17
2004 2002 Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá Varga Alexander APVT-99-006802
2004 2002 Multimediálne študijné materiály pre bakalárske 3/0057/02
2003 2002 Robustné riadenie systémov Veselý Vojtech 129/194
2003 2000 Inteligentné mobilné robotické systémy Jurišica Ladislav 1/7628/20
2003 2002 Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control Hubinský Peter
2003 2000 Rýchle a multimediálne sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom satelitov SK/00/B/F/PP-142 203
2003 2000 Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu životného prostredia 88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL
2003 2001 Výučba systémov počítačom integrovanej výroby - CIM Jurišica Ladislav 52/2001