Témy tímových projektov v ak.r. 2020/2021

Ponuka tém tímových projektov pre LS ak.r. 2020/2021.

Vedúci Téma Riešitelia_Tím 1 (max 4) Riešitelia_Tím 2 (max 4) Zadanie
Oddelenie ROB Príprava cvičení a laboratória na predmet Lietajúce robotické systémy n.a. Lukáš Končál,
Peter Štefaňák,
Martin Sedláček,
Pavel Sadloň,
Michal Žembery
TP_zadanie_1_ROB_LRS.docx
Oddelenie ROB Príprava cvičení a simulácie na predmet Riadenia mobilných robotov Andrej Šuty
Samuel Kostúr
Róbert Málik
Samuel Kacej
n.a. TP_zadanie_1_ROB_RMR.docx
Oddelenie KYB Modelovanie a riadenie tepelného systému Martin Horváth,
Matej Móder,
Tomáš Ralbovský,
Matej Pirhala,
Kristína Okienková
Róbert Štefák,
Jaroslav Slaninka,
Marek Maczkó,
Matej Komlóši
TP_zadanie_2_KYB.docx
Oddelenie UI Simulačný model mikrosústavy obnoviteľných zdrojov energie Jakub Lulák,
Marko Chylík,
Filip Iglarčík,
Michal Hrabovský,
Matej Marton
Juraj Brestovský,
René Ivanič,
Peter Szabó
TP_zadanie_3_UI.docx

Poznámka:
Pokyny pre vypracovanie písomnej správy o riešení tímového projektu sa nachádzajú v časti Projekty a záverečné práce.