out.jpg

ŠVOČ 2021

Pozvánka na prehliadku výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Publikované: 04.02.2021

FEI STU v Bratislave organizuje tradičnú prehliadku študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Všetky informácie na stránke fei.stuba.sk [odkaz].

So svojou prácou sa na prehliadku ŠVOČ môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Môže pracovať samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU v Bratislave, prípadne významných odborníkov z praxe. Práca musí tematikou spadať do študijných odborov, v ktorých FEI STU v Bratislave poskytuje študijné programy.