IMG_5866.jpg

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 je otvorené!

Publikované: 15.01.2021

1. kolo prijímacieho konania bude otvorené do 30.04.2021!

Informácie o študijných programoch, o podmienkach prijímania, harmonograme prijímacieho konania a oveľa viac nájdete na stránke FEI STU v Bratislave.

Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečuje predovšetkým študijný program Robotika a kybernetika.

 

 

p.s. Fotografia je z obdobia keď sa pracovníci a doktorandi ústavu zaoberali možnosťami pomoci vo forme zariadenia pre provizórnu pľúcnu ventiláciu (jar roku 2020).