IMG_5152.jpg

Deň otvorených dverí

Ďakujeme za návštevu!

Publikované: 29.01.2023

Posledný januárový piatok roka 2023 bol dňom otvorených dverí na FEI STU v Bratislave. Cieľom bolo prezentovať žiakom stredných škôl a najmä uchádzačom o štúdium:

  • aktuálne ponúkané študijné programy fakulty,
  • komplexné materiálno-technické a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk fakulty,
  • zaujímavé vedecké projekty, na ktorých sa naši študenti podieľajú,
  • vybrané študentské organizácie pôsobiace na našej fakulte,
  • kompletne zrekonštruovanú budovu fakulty,
  • ďalšie informácie spojené so štúdiom na FEI STU.

Program začal úvodným privítaním a poskytnutím najdôležitejších informácií o štúdiu na našej fakulte. Následne sa pozdĺž hlavnej chodby prezentovali jednotlivé študijné programy a pracoviská fakulty. Návštevníci mali možnosť zúčastniť sa malých exkurzií do vybraných laboratórií.

IMG_4470.jpg

Obr. #1   Úvodné privítanie návštevníkov DOD.

IMG_4475.jpg

Obr. #2   Úvodné privítanie návštevníkov DOD, prezentácia fakulty.

IMG_4887.jpg

Obr. #3   Prezentácia fakulty a súhrn informácií o štúdiu.

IMG_4492.jpg

Obr. #4   Kapacita v rámci úvodného programu bola navýšená video prenosom do vedľajšej posluchárne.

IMG_5452.jpg

Obr. #5   Prezentácie a diskusie nie len k študijným programom FEI STU v Bratislave.

IMG_5286.jpg

Obr. #6   Študentky, študenti a pracovníci ÚRK diskutujú s návštevníkmi a návštevníčkami DOD.

IMG_5111.jpg

Obr. #7   Prezentácie a diskusie nie len k študijným programom FEI STU v Bratislave.

IMG_5116.jpg

Obr. #8   Prezentácie a diskusie nie len k študijným programom FEI STU v Bratislave.

IMG_5554.jpg

Obr. #9   Komentovaná prehliadka laboratória mobilnej robotiky.

IMG_4578.jpg

Obr. #10   Ukážky výsledkov práce v laboratóriu priemyselnej robotiky.

IMG_4665.jpg

Obr. #11   Komentovaná prehliadka laboratória autonómne lietajúcich dronov.

IMG_4656.jpg

Obr. #12   Komentovaná prehliadka laboratória autonómne lietajúcich dronov.

IMG_4691.jpg

Obr. #13   Komentovaná prehliadka laboratória autonómne lietajúcich dronov.

IMG_4600.jpg

Obr. #14   Prezentácia laboratória riadenia spojitých a udalostných procesov.

IMG_4808.jpg

Obr. #15   Prezentácia laboratória riadenia spojitých a udalostných procesov.

IMG_5490.jpg

Obr. #16   Návštevníci DOD v laboratóriu priemyselnej robotiky, ktoré je súčasťou Národného centra robotiky.

IMG_5383.jpg

Obr. #17   Prezentácie a diskusie nie len k študijným programom FEI STU v Bratislave.

IMG_5082.jpg

Obr. #18   Prezentácie a diskusie nie len k študijným programom FEI STU v Bratislave.

IMG_4989.jpg

Obr. #19   #thereissomuchhappening

IMG_4778.jpg

Obr. #20   Chill out zóna vo FEI HUB-e.