IMG_9201.jpg

DOD 2019

DOD FEI STU v Bratislave sa uskutočnil dňa 23. októbra 2019.

Publikované: 28.10.2019

Návštevníkov dňa otvorených dverí (DOD) sme privítali v budove FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava (Mlynská dolina).

Program sa začal o 9.00 hod. v posluchárni BC300 privítaním a poskytnutím informácií o štúdiu na FEI STU a pokračoval až do 12.00 hod. prezentáciami jednotlivých študijných programov v budove FEI STU.

IMG_9155.jpg

Obr. #1   Úvodný program v posluchárni BC300.

IMG_9192.jpg

Obr. #2   Deň otvorených dverí na FEI STU v Bratislave.

IMG_9215.jpg

Obr. #3   Návštevníci v Národnom centre robotiky.

IMG_9334.jpg

Obr. #4   Návštevníci v Schneider Electric Lab.

IMG_9230.jpg

Obr. #5   Robotické rameno kresliace na plátno v Národnom centre robotiky.

IMG_9275.jpg

Obr. #6   Deň otvorených dverí na FEI STU v Bratislave.

IMG_9401.jpg

Obr. #7   Deň otvorených dverí na FEI STU v Bratislave.