IRSN_URK (1)

Doktorand na stáži vo Francúzsku

Na Ústave radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti.

Publikované: 20.02.2024

Doktorand Marek Trebuľa (na fotografií vpravo) je aktuálne na stáži vo francúzskom Ústave radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti. Mentorom stáže je pán Benoit Migot (na fotografii vľavo).

Konkrétne sa nachádza vo výskumnom centre CEA Cadarache na juhu Francúzska. Pracuje na zariadení MIDI, ktoré simuluje bazén vyhoreného paliva jadrovej elektrárne. Pozorujú v ňom procesy, ktoré môžu nastať pri strate chladiva.

Jeho práca je zameraná na vývoj systému zberu dát, následnú detekciu a hodnotenie procesu vrenia a odparovania chladiva. Toto všetko pomocou kamier a metód spracovania obrazu.

V praxi to znamená, že takpovediac sleduje videá s bublinkami (pomocou softvéru a algoritmov) a snaží sa ich detegovať, povedať ako rýchlo sa pohybujú, kde sa v objeme MIDI nachádzajú a prípadne aké sú veľké.