IMG_2494

Programovateľné logické automaty vo výučbe

Skúsenosti priamo využiteľné v praxi.

Publikované: 23.02.2024

Nejeden predmet študijného programu Robotika a kybernetika zahŕňa aj prácu študentiek a študentov s PLC systémami (programovateľné logické automaty).

Napríklad predmet Riadiace systémy je prepojený s laboratóriom riadenia spojitých a udalostných procesov, ktoré je vybavené riadiacimi systémami rady S7-1200 a S7-1500 spoločnosti Siemens. Riešením úloh a projektov s využitím PLC riadiacich systémov študenti získavajú ucelené znalosti nie len z oblasti návrhu riadenia a vizualizácie spojitých a udalostných systémov.

Uvedené fotografie zachytávajú predmet Riadiace systémy v zimnom semestri akademického roka 2023/2024.

IMG_2884

Obr. #1  

IMG_2935

Obr. #2  

IMG_2325

Obr. #3  

IMG_2952

Obr. #4  

IMG_2468

Obr. #5  

IMG_2603

Obr. #6  

IMG_2572

Obr. #7  

IMG_2659

Obr. #8