image.jpg

Laserové diaľkomery v robotike

Prednáška doktora Martina Dekana.

Publikované: 16.01.2022

Prednáška z cyklu Veda v CENTRE.

Téma:

Laserové diaľkomery, nazývané aj lidary, a ich rôzne modifikácie sa stávajú bežnou súčasťou elektroniky okolo nás. Kedysi drahé zariadenia nájdeme v robotických vysávačoch a rôznych hračkách. Ale ako fungujú? Aké sú ich nedostatky? A naopak, aké sú ich výhody? Sú pre človeka bezpečné? Zdanlivo jednoduché fyzikálne princípy ukryté vnútri lidarov umožňujú vyvíjať sofistikované zariadenia, ktoré zľahčujú náš život. Prvá časť prednášky je venovaná rôznym spôsobom fungovania laserových diaľkomerov, ich konštrukcii a porovnávaniu ich základných výhod a nevýhod. Druhá časť prednášky sa zameriava na základnú prácu s dátami z laserových diaľkomerov a jej súčasťou sú aj ukážky niektorých praktických aplikácií.

image (2).jpg

Obr. #1   Snímka z priloženého videa.

image (1).jpg

Obr. #2   Snímka z priloženého videa.