IMG_2089.jpg

Na FEIstivale...

Tradične netradičný deň semestra.

Publikované: 22.10.2023

FEIstival ako spoločenská udalosť na FEI STU v Bratislave sa stal tradičnou súčasťou semestra. Na pôde fakulty vytvára priestor pre nové stretnutia a zábavu. Súčasťou v zimnom semestri ak. r. 2023/2024 opäť bola aj študentská imatrikulácia prvákov.

Referencie: fei.stuba.sk/6433
Obrazový materiál: fei.stuba.sk/6496

IMG_2047.jpg

Obr. #1   Aula AB300 počas FEIstivalu.

IMG_2026.jpg

Obr. #2   Dekan, členovia vedenia a ďalší predstavitelia fakulty odpovedajú na otázky študentov.

IMG_1977.jpg

Obr. #3   Mikuláš Bittera, prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, sprevádza štvrťhodinkou otázok a odpovedí.

IMG_1669.jpg

Obr. #4   Študentmi usporiadaná „imatrikulácia prvákov“ tesne pred FEIstivalom.

IMG_1768.jpg

Obr. #5   I toho roku sa oblizovalo.

IMG_1854.jpg

Obr. #6   Súčasťou programu študentskej imatrikulácie prvákov bol spoločný spev.

IMG_1823.jpg

Obr. #7   Súčasťou programu študentskej imatrikulácie prvákov bol spoločný spev.

IMG_1708.jpg

Obr. #8  

IMG_1689.jpg

Obr. #9   Účastníčky súťaže počas študentskej imatrikulácie prvákov.

IMG_1697.jpg

Obr. #10   Účastníčky súťaže počas študentskej imatrikulácie prvákov.

IMG_2147.jpg

Obr. #11   Cestovateľské kino s Matejom Peluhom: za Talibanom do Afganistanu.