IMG_6959.jpg

Nová robotická bunka v NCR 

Publikované: 23.09.2019

Nová robotická bunka v NCR zapožičaná od Zážitkového centra vedy Aurelium. Bunka bude využitá na bakalársku prácu, kde je cieľom oživiť robot KR6 Agilus tak, aby autonómne poskladal autíčko z Lega.

IMG_6968.jpg

Obr. #1  

IMG_6945.jpg

Obr. #2