IMG_3912.jpg

Prednáška z praxe

Realizácia hlbokých neurónových sietí na IoT zariadeniach.

Publikované: 05.12.2022

Predmet Hlboké neurónové siete bol obohatený o prednášku z praxe (05.12.2022).

Témou prednášky bola realizácia HNS na IoT zariadeniach.

Orientačný obsah prednášky:
- príklady hardvérov IoT (praktické ukážky)
- priblíženie realizácie na Nvidia a ich knižnice (jetson, docker)
- príklady nasadenia na IoT
- príklad rozpoznávania objektov na obraze napr. predtrénovaná sieť Resnet18
- príklad detekcie pomocou YOLO detektora

Prednášal Richard Hollý, konateľ firmy OptimaIdeas, ktorá sa zaoberá aplikáciami AI na IoT (najmä v bezpečnostných systémoch ale aj iných).

IMG_3891.jpg

Obr. #1  

IMG_3904.jpg

Obr. #2