IMG_7576.jpg

Projekt DIROZ: úspešné ukončenie

Projekt v oblasti digitalizácie zvárania.

Publikované: 09.02.2024

Spoločnosť VÚEZ, a. s. oznámila úspešné ukončenie spoločného projektu v oblasti digitalizácie zvárania. Výsledky projektu predstavujú dôležitý krok k zlepšeniu a inovácii procesov v priemyselnom sektore.

https://www.linkedin.com/posts/v%C3%BAez_digitalizaercia-zvaerranie-inovaercie-activity-7161352383812235265-EeN4

Na projekte sa podieľali aj pracovníci ÚRK FEI STU pod vedením prof. Františka Duchoňa. Aj na tomto projekte sa ukázalo, že spolupráca súkromnej firmy a univerzity vie byť efektívna.

Viac o tomto inovatívnom projekte v nasledujúcom videu hovoria Zuzana Kovaríková (VÚEZ) a Ľuboš Chovanec (ÚRK FEI STU).