Clipboard03

Video: Autonomous UAV Exploration - Simulation

Budúcnosť dronovej technológie.

Publikované: 02.02.2024

Ako bude vyzerať budúcnosť technológie dronov? Jednoznačne to bude plne autonómna činnosť. Aj s podporou Národného centra robotiky je v rámci Ústavu robotiky a kybernetiky realizovaný výskum autonómneho letu mikro UAV systémov.

Vo svojej dizertačnej práci sa tejto téme venuje Ing. Filip Štec. V nej demonštruje využitie takéhoto systému pre preskúmavanie neznámych priestorov vo fotorealistickom simulátore NVIDIA Isaac Sim.

Prieskumný let funguje na princípe postupného rozširovania známeho priestoru hľadaním hraničných oblastí a navigáciou k nim. To môže pomôcť záchranným zložkám rýchlejšie nájsť obete živelnej katastrofy alebo policajným zložkám nebezpečného páchateľa.

Aj takto môže vyzerať úspešná spolupráca akademického sveta a technologickej firmy, v tomto prípade spoločnosti Airvolute. Viac sa môžete dozvedieť vo videu nižšie.