cocohrip.jpg

Výskumný projekt COCOHRIP

Videoprezentácia výskumného projektu COCOHRIP.

Publikované: 09.08.2021

COCOHRIP (COmplex COllaborative Human-Robot Interaction workPlace) je výskumný projekt oddelenia robotiky Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave, ktorý sa zameriava na využitie moderných senzorických zariadení pri vzájomnej spolupráci človeka s robotom (alebo s robotizovaným pracoviskom).