IMG_8666_e.jpg

Plakety STU 

Slávnostne odovzdané dvom profesorom STU.

Publikované: 13.07.2021

Plakety STU odovzdal 21.06.2021 poverený rektor Oliver Moravčík prof. Ing. Jánovi Murgašovi, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ÚRK) pri príležitosti jeho životného jubilea a prof. Ing. Jozefovi Janovcovi, DrSc. z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave takisto pri príležitosti jeho životného jubilea.