rnd.png

Video: Rozhovor s profesorom Ivanom Sekajom

Zo série Rozhovory na diaľku časopisu ATP Journal.

Publikované: 07.07.2021

Umelá inteligencia – fenomén, o ktorom jedni básnia ódy na jej možnosti, a tí druhí varujú pred možnými katastrofickými scenármi v podobe prevzatia kontroly strojov nad ľuďmi. Možno hovoriť o inteligencii pri rôznych technologických zariadeniach? V čom je najväčší prínos umelej inteligencie pre priemyselnú automatizáciu?

Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali odpovede spolu s profesorom Ivanom Sekajom, vedúcim Oddelenia umelej inteligencie na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave. Jeho súčasnými hlavnými vedeckými orientáciami sú bio-inšpirované výpočtové metódy, genetické algoritmy, neuro-evolúcia a implementácia týchto prístupov v oblasti kybernetiky a robotiky.