IMG_7182.jpg

Hybridná výučba

S podporou germicídnych žiaričov.

Publikované: 08.10.2021

V aktuálnom semestri je pre hybridnú výučbu zabezpečené aj čistenie a dezinfekcia vzduchu prostredníctvom čističiek využívajúcich germicídne žiarenie.

Hybridná výučba už od začiatku ZS 2021:
web fei.stuba.sk

IMG_7190.jpg

Obr. #1   Čistenie a dezinfekcia vzduchu prostredníctvom čističky využívajúcej germicídne žiarenie.

IMG_7199.jpg

Obr. #2   Čistenie a dezinfekcia vzduchu prostredníctvom čističky využívajúcej germicídne žiarenie.