IMG_7252.jpg

Revitalizácia

Stav na začiatku mesiaca október.

Publikované: 11.10.2021

Pohľad na záverečnú etapu revitalizácie budovy FEI STU v Bratislave.

Referencie:
web fei.stuba.sk

IMG_7218.jpg

Obr. #1   Hlavný spojovací koridor budovy FEI STU v Bratislave, október 2021.

IMG_7248.jpg

Obr. #2   Prednášková miestnosť (počas revitalizácie), FEI STU v Bratislave, október 2021.

IMG_7241.jpg

Obr. #3   Prednášková miestnosť (počas revitalizácie), FEI STU v Bratislave, október 2021.

IMG_7234.jpg

Obr. #4   Práce v hlavnom spojovacom koridore budovy FEI STU v Bratislave, október 2021.

IMG_7252.jpg

Obr. #5   Práce v hlavnom spojovacom koridore budovy FEI STU v Bratislave, október 2021.