Semester - oznamy

DP a BP sa odovzdávajú elektronicky

04.05.2022

V ak. r. 2021/2022 sa na ÚRK odovzdávajú diplomové a bakalárske záverečné práce v elektronickej podobe prostredníctvom AIS.

Nie je potrebné odovzdávať tieto práce v listinnej podobe.

Pridané: 04.05.2022

Vchody do budovy počas rekonštrukčných prác

24.02.2022

FEI STU informovala o vstupe pre študentov do budovy fakulty počas trvania rekonštrukčných prác.

Odkaz: [fei.stuba.sk]

Pridané: 24.02.2022

ŠVOČ

27.04.2022

Bola zverejnená pozvánka na ŠVOČ 2022:

Odkaz: fei.stuba.sk

Pridané: 16.02.2022

Spresnenie harmonogramu LS 

08.02.2022

Informácia k LS 2022 na fei.stuba.sk.

[PDF]

Pridané: 08.02.2022

Zapisovanie sa na cvičenia

03.02.2022

fei.stuba.sk zverejnila informácie k zapisovaniu sa študentov na cvičenia (rozvrhová akcia), LS 2021/2022.

[odkaz]

Pridané: 03.02.2022